Adwokat Daniel Szymański jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i od połowy 2017 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Pierwsze kroki stawiał w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (obecnie: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej), a jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej zatrudniony był w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się sprawami dotyczącymi naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także po jej zakończeniu, współpracował z jedną z renomowanych krakowskich kancelarii, a w trakcie tej współpracy uczestniczył w obsłudze zarówno koncernów paliwowych, jak i spółek Skarbu Państwa.
W obszarach działania Adwokata Daniela Szymańskiego znajdują się sprawy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego z uwzględnieniem materii dotyczącej spółek prawa handlowego. 
Obsługa klientów odbywa się także w języku angielskim.