44s          Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Aberdeen w Szkocji (LL.M.). Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą tematyki dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych, prawie cywilnym, prawie administracyjnym i nieruchomościach. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych oraz indywidulanych zdobyte w renomowanych kancelariach. Interesuje się komparatystyką prawniczą oraz zagadnieniami dotyczącymi procesu w sprawach pracowniczych oraz dotyczących nieruchomości. Prelegent na szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z tego zakresu. Biegle włada językiem angielskim, w tym również terminologią prawniczą.

W skrócie...

Tytuładwokat, LL.M. (UoA)
Specjalizacjenieruchomości, prawo cywilne, prawo budowlane, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych,
Adresul. Wilcza 66/68 lokal 9 00-689 Warszawa