201505.25
0

ZUS nie jest uprawniony do rozstrzygania o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu

Warto szczegółowo analizować decyzje ZUS dotyczące ubezpieczenia chorobowego. W takich decyzjach może znaleźć się ustalenie, że dana osoba nie podlegała w danym okresie ubezpieczeniu chorobowemu np. z uwagi na uiszczanie składek w nieprawidłowej wysokości. Wskazane działanie nie jest jednak prawidłowe i może stanowić argument do zakwestionowania decyzji przed sądem ubezpieczeń społecznych.