201502.24
0

Bieg terminu do wniesienia zażalenia na postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje ogólną zasadę obliczania terminów na wnoszenie zażalenia na postanowienia. Zgodnie z art. 394 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia.